พระเจ้าอลองพญา

พระเจ้าอลองพญา เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์คองบองหรือราชวงค์อลองพญา ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่า พระองค์เป็นสามัญชนทั่วไป โดยเป็นผู้นำหมู่บ้านแถบพม่าตอนบน พระเจ้าอลองพญาทรงครองราชย์อยู่ในปี ค.ศ.1752 ถึง ค.ศ 1760 สามารถทำการรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นเดียวกัน  คือ การปราบปรามมอญที่มีอิทธิพลและมีอำนาจขึ้นมาหลังการล่มสลายของราชวงศ์ตองอู จนได้รับชัยชนะ และยังได้สถาปนาศูนย์กลางของอาณาจักรพม่าขึ้นใหม่ ที่เมืองชเวโบ ก่อนที่จะย้ายมาที่อังวะในยุคหลัง โดยมีเมืองอื่น ๆ รายล้อม พระองค์ยังเป็นผู้พัฒนาเมืองย่างกุ้งและพระราชทานชื่อเมืองนี้ ซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของพม่าให้มีพัฒนาการขึ้นมาด้วย จากเดิมที่เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็ก และ ขับไล่ชาวอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งให้การสนับสนุนราชอาณาจักรหงสาวดีฟื้นฟูของชาวมอญ  พระองค์ทำการกอบกู้ล้านนาคืนจากอยุธยาได้สำเร็จ  พระองค์ยังทรงให้การสนับสนุนในเรื่องของพระพุทธศาสนา มีพระจริยวัตรที่ธรรมะ ธัมโม และทรงสนับสนุนให้ราษฎรของพระองค์นั้นไม่ให้ทำผิดศีล เป็นต้น พระเจ้าอลองพญา เสด็จสวรรคตระหว่างทางกลับจากการทำศึกสงครามกับอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ตามพงศาวดารของไทยก็ได้ระบุว่าสวรรคตเพราะปืนใหญ่แตกที่วัดหน้าพระเมรุ และพงศาวดารของพม่าก็ก็ได้ระบุว่าพระองค์เสด็จสวรรคตเพราะอาการประชวร ทางพม่าถือว่า ทรงเป็นกษัตริย์พม่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 พระองค์ (ประกอบด้วย 1. พระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พุกาม 2. พระเจ้าบุเรงนอง ฉายา “พระเจ้าชนะสิบทิศ” ราชวงศ์ตองอู 3. พระเจ้าอลองพญา ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์อลองพญา

 

 

กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า

นำเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นความรู้นำมาฝากกันในวันนี้ กับเรื่องราวของราชวงค์ตองอูและยังรวมไปถึงเรื่องราวของกษัตริย์พม่าที่ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนทุกท่านที่อยากจะศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์กันนะครับ อ่านได้ทุกๆคน คนที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์  วันนี้ไดนำเรื่องราวของกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า นั้นคือพระเจ้าธีบอ หรือพระเจ้าสีป่อ เป็นกษัตริย์ในราชวงค์อลองพญา เป็นพระโอรสของพระเจ้ามินดงและเจ้าหญิงจากเมืองสีป่อ ในดินแดนไทยใหญ่ มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายหม่องปู เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พศ.2402 เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งตอนนั้นเมืองนี้เป็นเมืองหลวงในเวลานั้น  เมื่อเจริญพระชันษาแล้ว เมื่อทรงลาผนวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เพื่อศึกษาเล่าเรียน และทรงลาผนวช พระราชบิดาทรงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองสีป่อ เป็นที่มาของพระนามเมื่อเสวยราชสมบัติ  พระองค์ได้ชึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2421 ด้วยความช่วยเหลือจากพระนางอเลนันดอ พระมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้ามินดงผู้เป็นพระราชบิดา พระองค์ได้ทรงเสกสมรสกับพระนางศุภยาสัต เป็นพระขนิษฐาร่วมพระราชบิดาเดียวกัน พระนางศุภยาลัตเป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อการตัดสินพระหัยในเหตุสำคัญต่างๆของพระเจ้าสีป่อ เหตุการณ์ที่สำคัญ ในรัชกาลของพระองค์นั้นได้ส่งคณะทูตไปยังฝรั่งเศสและได้มีเรื่องราวเจรจาทางการค้าการทำสัญญาการค้ายินยอมให้ฝรั่งเศสเข้ามาทำสัมปทานป่าไม้ได้สร้างความหวาดระแวงให้อังกฤษ อังกฤษได้ยื่นคำขาดต่อพม่าให้ลดค่าปรับเพื่อให้ทำการค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น อังกฤษจะต้องทำการค้ากับจีนและให้อังกฤษควบคุมนโยบายต่างประเทศของพม่า พม่าได้ตอบปฎิเสธ กองทัพอังกฤษเคลื่อนพลออกจากย่างกุ้งไปยังพม่าเหนือและยึดเมืองหลวงอย่าง มัณฑะเลย์ ได้ พระเจ้าธีบอและพระนางศุภยาลัต ก็ยอมแพ้ ทั้งสองพระองค์ก็ถูกเนรเทศไปอินเดีย