พระเจ้าปดุง

พระเจ้าปดุง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งราชวงค์อลองพญาถ้านับรวมกับพระเจ้าหม่องหม่องด้วย เป็นพระองค์ที่ 6 ราชวงค์สุดท้ายของพม่า เป็นพระโอรสลำดับที่5 ใน 6พระองค์ของพระเจ้าอลองพญา โดยขึ้นครองราชย์โดยการปราบดาภิเษก ในปีพศ. 2325 ปีเดียวกับการสถาปนากรุงรัตนรัตนโกสินทร์  พระเจ้าปดุง เมื่อทรงครองราชย์มีพระนามว่า ปโดงเมง  แต่มีพระนามที่เรียกขานในพม่าว่า โบดอพญา เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทำการสงครามเหนือชัย ยะไข่ เป็นดินแดนที่พม่าไม่เคยเอาชนะมาก่อนเลย หลังสงครามครั้งนี้ ได้อัญเชิญพระมหามัยมุนี เป็นพระพุทธรูปประจำประเทศพม่า จากเมืองยะไข่มาประทับที่มัณฑะเลย์  พระเจ้าปดุงได้สั่งเหล่าทหารเพื่อมาเกณฑ์ทัพกว่า 1 แสน 4หมื่นคน แยกเป็น 5 เส้นทาง รวมเป็น 9 ทัพ มากที่สุดเท่าที่มีมาในประวัติศาสตร์ หรือที่เรียกว่า สงครามเก้าทัพ มาตีกรุงรัตนโกสินทร์  โดยพระองค์ทรงยกมาเป็นทัพหลวง โดยตั้งทัพและตั้งฐานบัญชาการที่เมาะตะมะ พระองค์เสด็จจากเมืองอังวะ สู่ราชธานีเมาะตะมะ แต่ทางเมาะตะมะเตรียมเสบียงอาหารไม่เพียงพอ ทำให้กองทัพจำนวนมากของพระเจ้าปดุงไม่พร้อมที่สู้รบ และเป็นสาเหตุที่สำคัญหนึ่งที่ทำการเอาชัยไม่ได้ สงครามครั้งนี้ พระเจ้าปดุงก็ต้องการทำสงครามเพื่อรวบรวมเมืองน้อยเมืองเล็กถึงเมืองประเทศราชให้เป็นปึกแผ่นเดียวกัน จึงใช้กองกำลังที่มีมหาศาล พระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่าลำดับที่ 5 ในราชวงค์อลองพญา เสด็จสู่สวรรคต ในปีพุทธศักราข 2362 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 รวมระยะเวลาในการครองราชย์นานถึง 37 ปี